Măsuri pentru prevenirea incendiilor în această perioadă
San Marco Roman

July 13, 2020

Măsuri pentru prevenirea incendiilor în această perioadă

fereastra1

La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului:
• Verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;
• Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;
• În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
• În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

La exploatarea instalaţiilor electrice:
• Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.; 
• Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat; 
• Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor; 
• Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate; 
• Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni; 
• Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.