Dental Alliance

Medicii stomatologi, obligați să-și instaleze la cabinete un model unic de firmă. Ce elemente trebuie să conțină OBLIGATORIU

0
YRY Residence

Medicii stomatologi sunt obligați să-și instaleze la cabinet un nou model de firmă. Colegiul medicilor Stomatologi a stabilit un model unic pentru toți dentiștii din România. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 aprilie 2022. Noul model  trebuie să conțină mai multe elemente de indentificare ale medicului stomatolog.

În Colegiul Medicilor Stomatologi din România a emis o DECIZIE privind aprobarea modelului unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog. Decizia se aplică începând din 5 aprilie, documentul fiind publicat în Monitorul Oficial

În conformitate cu prevederile art. 533 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, precum și ale art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de organizare și funcționareîn vederea aplicării prevederilor art. 74 alin. (3) din Codul deontologic al medicului stomatolog, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/1AGN/2021, în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, precum și al art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă modelul unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog, cu caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. — Modelul unic la nivel național al firmei, aprobat la art. 1, are fondul de culoare Signal Yellow cod RAL 1003 și literele din text de culoare Black Blue cod RAL 5004.

Art. 3. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog au obligația să amplaseze firme care să respecte dimensiunea maximă de 80 cm x 60 cm, să aibă culoarea fondului și culoarea literelor din text stabilite la art. 2 și să cuprindă următoarele mențiuni:

  • a) Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
  • b) colegiul teritorial pe raza căruia se află sediul profesional principal sau secundar;
  • c) denumirea formei de exercitare a profesiei și, opțional, numele și prenumele medicului stomatolog titular și, după caz, ale medicilor stomatologi asociați, în situația în care acestea nu se regăsesc în denumire;
  • d) mențiuni privind sediul principal și sediul secundar;
  • e) mențiuni privind specialitățile și competențele medicale și, opțional, titlurile profesionale, academice, științifice;
  • f) opțional, date de contact: număr de telefon, fax, adresa de poștă electronică (e-mail), adresa de internet (site web).

Art. 4. — Obligația prevăzută la art. 3 nu se aplică firmelor care au fost amplasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii și care au respectat caracteristicile firmei reglementate de prevederile Codului deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 15/2010.

Art. 5. — Modelul unic la nivel național al firmei, aprobat prin prezenta decizie, poate fi implementat și de către formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog care au deja amplasate firme la intrarea în imobilul și/sau în spațiul ocupat în care își au sediul profesional principal sau secundar, dar doresc alinierea cu noile reglementări în materie.

Art. 6. — Nerespectarea prevederilor prezentei decizii reprezintă abatere disciplinară și se sancționează conform legii și regulamentelor în vigoare.

Art. 7. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Ecaterina Ionescu

Urmăriți-ne pe Google News

Ca orice instituție media locală, și Roman24.ro supraviețuiește pe baza reclamelor afișate pe site, sau a contractelor publicitare. Alege să susții activitatea Roman24 printr-o donație folosind butonul de mai jos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap