În societatea românească post-decembristă a apărut o nouă ”îndeletnicire”, neînscrisă în nomenclatorul profesiilor din România, aceea de ”AGAMAN” sau ”CA-ist” de ”profesie”, care vine ca o răsplată, de foarte multe ori, a serviciilor politice aduse partidului aflat la putere. Acesta este motivul pentru care, după orice rundă de alegeri, se declanșează o adevărată bătălie pentru asemenea funcții.

O simplă lectură a declarațiilor de avere și interese, de la oricare societate aflată în subordinea Consiliului Județean sau a celor locale, demostrează că există persoane care apar, concomitent, în cîte trei și chiar mai multe astfel de organisme colective de conducere, prin care factorul politic controlează instituția aflată în subordinea sa.

Ne-am propus o simplă lecturare a acestor declarații de avere și interese care, dacă nu sunt ilegale, atunci când sunt devoalate de Agenția națională de Integritate, sunt cel puțin imorale. Ne-am propus să realizăm o radiografie la zi a declarațiilor de avere din principalele instituții locale și județene.

Făcînd demersul legitim de informare a opinie publice prin studierea declarațiilor de avere și interese aflăm, de exemplu, că  economistul Oprea Constantin, director executiv adjunct la Direcția de Sănătate Publică Neamț,  face parte, în același timp, din nu mai puțin de trei Consilii de Administrație a spitalelor din județ.

Conform declarației sale de avere acesta a primit de la Spitalul Municipal de Urgență Roman 493 lei, de la Spitalul Județean Neamț 391 lei și de la Spitalul Bisericani 110 lei. Nu sumele în sine atrag  atenția, ci mai degrabă faptul că este cel puțin imorală retribuirea cuiva, care prin fișa postului trebuie să se ocupe de îndrumarea instituțiilor din subordine, pentru că de asta este plătit cu 52.425 lei într-un an.

Conform declarației de avere, Constantin Oprea are un apartament de 52 metri pătrați în Piatra Neamț, un autoturism Ford Fiesta, cumpărat în leasing în 2006, un depozit la CAR de 6.000 lei. Soția sa, Rodica, este și ea salariat al Direcției de Sănătate Publică Neamț, realizînd un venit de 28.567 lei. De la Tribunalul Neamț Constantin Oprea a realizat din expertize alți 6.855 lei și de la expertize și consultanță realizate la ING și SC Luminița Barcan SNC – 4.200 lei și respectiv 4.224 lei.

Dintr-o curiozitate jurnalistică am vrut să aflăm care sînt atribuțiile celor care fac parte din AGA. Conform legislației, membrii AGA aprobă situația financiară anuală și stabilesc repartizarea profitului net, desemnează admnistratorii și cenzorii și revocă sau îi demit, dacă este cazul. Decid contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii, decid urmărirea admnistratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, modifică actul constitutiv al societății. Consiliul de admnistrație este organ de conducere cu misiunea de a respecta prevederile legale de organizare și constituirte ale instituției în care funcționează.

Întrebarea legitimă care se pune este cum anume un funcționar, în cele cinci zile lucrătoare, are timp să-și îndeplinească și atribuțiile din fișa postului, acelea de director adjunct al Direcției de Sănătate Publică, dar și  acelea de membru al Consiliului de Administrație al entităților juridice amintite?