April 17, 2021

Modificări majore în ce privește locurile de parcare din Roman, vor fi votate în ședința de Consiliu Local de miercuri

În ședința de Consiliu Local care va avea loc joi, 17 decembrie, la Palatul Administrativ Roman, consilierii locali vor trebui să discute și să aprope, sau nu, mai multe proiectre de hotărâre, printre care și cel care vizează locurile de parcare din municipiul Roman, și modul în care acestea vor fi ocupate de plătitorii de taxe și impozile din oraș.

Astfel, la punctul 4 pe ordinea de zi, consilierii locali vor vota limitarea ocupării locurilor de parcare la unul singur:

lit. c), Art. 11 din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
„c) În această primă etapă a procedurii pentru parcările nou amenajate sau cele devenite libere ca urmare a rezilierii contractelor, se poate solicita doar un singur loc de parcare de resedință pentru fiecare apartament / spațiu cu altă destinație decât cea de locuință și numai dacă solicitantul nu deține garaj amplasat pe domeniul public sau alt loc de parcare închiriat la aceeași adresă.”

De asemenea, tot la puctul 4 al ordinii de zi, consilierii locali își vor arăta disponibilitatea de a ajuta – încă o dată – posesorii de autoturisme hibrid sau electrice (deja scutite de la plata impozitelor), prin asigurarea, în mod gratuit, a posibilității ocupării locurilor de parcare publice, spre deosebire de autovehicolele cu combustibil lichid, care vor plăti, în continuare, pe oră.

lit. f), Art. 13 din Anexa nr. 1, se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conținut :
„Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, posesori de autovehicule electrice sau hibrid, pot folosi în mod gratuit parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Roman, pe baza unui abonament special anual, emis de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră din cadrul Direcției Servicii Edilitare, abonament pe care vor fi înscrise perioada de valabilitate și numărul de înmatriculare al autovehiculului și care, pe timpul staționării în aceste parcări, trebuie afișat în mod vizibil, pe bordul autoturismului, beneficiind în același timp și de card magnetic de acces în parcările cu bariere, emis tot cu titlu gratuit.”

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.