Mon. Jan 21st, 2019

NOILE PREVEDERI RUTIERE AU INTRAT ÎN VIGOARE DE IERI

Astfel, începând de astăzi, 20.05.2018, suspendarea de drept a înmatriculării autovehiculului intervine în următoarele situații:

1. Noul proprietar  nu a  solicitat  transcrierea dreptului de proprietate în termen de 90 zile de la data dobândirii acestui drept asupra vehiculului, situație în care înmatricularea se suspendă de drept până la data transcrierea transmiterii dreptului de proprietate.

În cazul în care pană  la data transcrierii intervin mai multe transmiteri succesive ale dreptului de proprietate, termenul de 90 zile curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

În acest sens, organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenta fiscala a vechiului proprietar are obligația de a notifica înstrăinarea acestuia autorității competente de înmatriculare în termen de 5 zile lucrătoare.

2.Suspendarea intervine la data expirării sau, după caz, a anularii inspecției tehnice periodice si încetează la data la care vehiculul trece o noua inspecție tehnică periodică.

În acest sens, la data de 20.05.2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor ale căror inspecții tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această  dată.

În situațiile prezentate mai sus, daca un vehicul este depistat în trafic, iar în urma verificărilor se constată  că  înmatricularea acestuia este suspendată, conducătorul  auto poate fi sancționat cu amendă  de la 9-20 puncte amendă.

Totodată  se dispune reținerea certificatului  de  înmatriculare și a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, eliberându-se dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Certificatul de înmatriculare și plăcuțele se restituie proprietarului sau utilizatorului  vehiculului de către poliția rutieră,  la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reținut precum și la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.

De asemenea, reamintim faptul că  prin  Legea nr.260/19.12.2017 care modifică O.G. nr.21/2000, periodicitatea inspecției tehnice în cazul autovehiculelor destinate transportului de persoane care au în afara locului conducătorului cel mult 8 locuri pe scaune este de 2 ani, respectiv un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani.

În acest sens recomandăm conducătorilor auto să verifice cu atenție documentele și valabilitatea acestora înainte de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.