Suplimente Alimentare Imunyze

OLIMPIADE 2022: Care sunt concursurile organizate pentru elevi în acest an, pe discipline și proiecte

Acoperisul1

Condor Resort

Ministerul Educației (ME) a actualizat lista olimpiadelor și concursurilor naționale ce vor fi organizate în 2022, după doi ani de întrerupere. Lista este completată cu olimpiadele de Română, Istorie, Engleză, dar și altele.

În lista inițială, publicată la finalul anului trecut, aceste materii nu se regăseau. Ulterior, ministerul a transmis că lista va fi completată.

”Din păcate, contextul epidemiologic nu permite reluarea tuturor acestor competiţii în condiţii de siguranţă, motiv pentru care principiul care a stat la baza primei selecţii a fost prioritizarea participării României la competiţiile internaţionale anunţate pentru anul 2022. Toate competiţiile listate în prima etapă sunt competiţii care prevăd etape internaţionale”, precizau atunci reprezentanții ME.

OLIMPIADE NAȚIONALE 2022

LISTA actualizată prin OME 3066/27.01.2022 a competițiilor naționale/internaționale, pe discipline școlare și proiecte educative, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022

 • Olimpiada națională de Limba și literatura ROMÂNĂ – clasele V-VIII
 • Olimpiada națională de Limba și literatura ROMÂNĂ – clasele IX-XII
 • Olimpiada națională de LECTURĂ – Lectura ca abilitate de viață – LAV, pentru elevii din clasele liceale (IX-XII) / Olimpiada internațională de LECTURĂ
 • Olimpiada națională de Limba și literatura ROMÂNĂ pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din Diaspora – clasele V-VIII
 • Olimpiada națională de LINGVISTICĂ ”Solomon Marcus” (clasele (IX-XII) / (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de LIMBA NEOGREACĂ (+ Olimpiada Elenismului – regional/european)
 • Olimpiada internațională de GREACĂ VECHE – Certament Viterbiense – Viterbo
 • Olimpiasa națională de Limba și Literatura MAGHIARĂ maternă ”Mikes Kelemen”
 • Olimpiada internațională de Limba, literatura și cultura maghiară ”Apaczai Csere Janos” (regional/european)
 • Olimpiada națională de LIMBA FRANCEZĂ (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de limbi romanice: SPANIOLĂ, ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ
 • Olimpiada națională de LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de LIMBA ENGLEZĂ
 • Olimpiada națională de LIMBA RUSĂ MATERNĂ
 • Olimpiada internațională de LIMBA RUSĂ (Institutul de Stat pentru Limba Rusă AS Pușkin Moscova)
 • Olimpiada internațională de LIMBA RUSĂ (Universitatea de Stat Sankt Petersburg / european-regional)
 • Olimpiada națională de LIMBA RUSĂ MODERNĂ
 • Olimpiada națională de LIMBA POLONĂ MATERNĂ
 • Olimpiada internațională de Limba polonă
 • Olimpiada națională de LIMBA SLOVACĂ maternă
 • Olimpiada națională de LIMBA TURCĂ
 • Olimpiada națională de LIMBA UCRAINEANĂ maternă
 • Olimpiada națională de LIMBA RROMANI
 • Olimpiada națională de LIMBA SÂRBĂ maternă
 • Olimpiada națională de LIMBA CEHĂ maternă
 • Olimpiada națională de LIMBA CROATĂ maternă
 • Concursul național de selecție „ARPINO” – Limba LATINĂ (+ olimpiada internațională)
 • Concursul național de selecție ”HORATIANUM” – Limba LATINĂ (+ olimpiada internațională)
 • Concursul Național „OVIDIANUM” – Limba LATINĂ (+ olimpiada internațională)
 • Olimpiada națională de LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ
 • Olimpiada națională de ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT”
 • Campionatul Mondial de Dezbateri pentru elevi – WORLD SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIPS
 • Concursul național de ORTOGRAFIE ”Implom Jozsef”
 • Concursul național de RECITĂRI ”Vidam Versek Versmondo Versenye”
 • Concursul național de ortoepie și de cultivare a limbi maghiare ”Aranka Gyorgy”
 • Concursul național ”Mesek Szarnyan” pentru ciclul primar
 • Concursul național de ORTOGRAFIE ”Simonyi Zsigmond”
 • Concursul de recitare ”Atlantisz Harangoz”
 • Concursul de interpretare de legende populare în limba maghiară ”Regemondo” pentru ciclul primar
 • Concursul național de recitări ”Kanyadi Sandor”
 • Olimpiada națională de MATEMATICĂ (+ etapa internațională; +Balcaniada de Matematică pentru Seniori: + Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori)
 • Concursul național de MATEMATICĂ aplicată ”Adolf Haimovici”
 • Concursul național de MATEMATICĂ – OLIMPIADA SATELOR din România, clasele IV-VIII
 • Olimpiada națională de MATEMATICĂ pentru școlile/secțiile cu predare în LIMBA MAGHIARĂ (cls. V-XII) / + Olimpiada de Matematică pentru liceele maghiare din Europa; + Olimpiada de Matematică pentru gimnaziile maghiare din Europa
 • Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete
 • Olimpiada națională de FIZICĂ (+ etapa internațională)
 • Concursul internațional ”Young Physicist Tournament”
 • Balcaniada de Fizică – Balkan Physical Olimpiad (BPO)
 • Olimpiada Internațională de Fizică a Țărilor din Asia
 • European IYPT – Juniors Training
 • Olimpiada de Fizică a Uniunii Europene
 • Olimpiada națională de CHIMIE (+ etapa internațională)
 • Olimpiada Internațională de Chimie ”D. Mendeleev”
 • Olimpiada națională de BIOLOGIE (cls. IX-XII) / (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ (+ etapa internațională/olimpiadă internațională și doar la Astronomie)
 • Olimpiada națională ”Științele pământului” (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională ”Științe pentru juniori” (+ etapa internațională)
 • Olimpiada internațională de Astronomie și Științele spațiului pentru juniori
 • Olimpiada internațională Proiecte de mediu
 • Olimpiada Tinerilor Pompieri
 • Concursul de Fizică ”Oveges Jozsef – Vermes Miklos”
 • Concursul național de Matematică ”Brenyo Mihaly” pentru ciclul primar
 • Concursul național de MATEMATICĂ pentru clasele gimnaziale ”Csillagszerzo”
 • Olimpiada națională de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE – FILOSOFIE (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de ISTORIE
 • Concursul național ”Memoria Holocaustului”
 • Olimpiada națională de GEOGRAFIE (cls. VIII-XII) / (+ etapa internațională)
 • Olimpiada Balcanică de Geografie
 • Concursul național de Geografie TERRA – Mica Olimpiadă de Geografie – clasele V-VII (online)
 • Olimpiada de PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE (licee pedagogice)
 • Olimpiada națională de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultul ORTODOX secțiunea gimnaziu (clasele V-VIII), secțiunea liceu (clasele IX-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – SEMINARII și LICEE TEOLOGICE ortodoxe (clasele IX-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultul romano-catolic de limba maghiară (clasele V-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultele reformat, evanghelic și unitarian
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultele romano-catolic – limba română și greco-catolic (clasele V-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – colegii/licee teologice romano-catolice și greco-catolice (clasele IX-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – Alianța evanghelică: cultele baptist, penticostal și creștin după Evanghelie (clasele V-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – licee teologice baptiste și penticostale (clasele IX-XII)
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultul musulman de limbă turcă
 • Olimpiada națională de RELIGIE – cultul ortodox de rit vechi, lumba rusă
 • Concursul național Istoria și tradițiile rromilor
 • Concursul național Istoria și tradițiile turcilor din România
 • Concursul național Istoria și tradițiile ucrainenilor din România
 • Olimpiada națională de ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ și ISTORIA ARTELOR (clasele XI-XII)
 • Olimpiada națională de MUZICĂ – interpretare instrumentală, vocală și studii teoretice (clasele IX-XII)
 • Olimpiada națională de MUZICĂ – interpretare instrumentală clasele III-VIII
 • Olimpiada națională de COREGRAFIE (clasele VII-XIII)
 • Olimpiada națională de ARTA ACTORULUI (clasele XI-XII)
 • Concursul național de interpretare instrumentală ”Lira de aur”
 • Concursul național de interpretare a cântecelor populare maghiare ”Oszirozsa”
 • Concursul național de teatru ”Bessenyei Istvan”
 • Concursul de poezii și cântece în limba turcă ”Guzel Dilim – frumoasa mea limbă turcă”
 • Olimpiada națională de pregătire SPORTIVĂ teoretică
 • Gimnaziada (educație fizică și sport) / european-regional
 • Concursul național ”Pentatlon” pentru clasele I-IV
 • Olimpiada națională de INFORMATICĂ (+ etapa internațională)
 • Olimpiada națională de INFORMATICĂ ÎN ECHIPE (+ etapa internațională IOIT)
 • Olimpiada națională de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • Olimpiada de Informatică a Țărilor din Europa Centrală
 • Turneul Internațional de Informatică ”John Atanasoff”
 • Balcaniada de Informatică
 • Balcaniada de Informatică pentru Juniori
 • Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori
 • Olimpiada națională de INOVARE și creație digitală INFOEDUCAȚIE (+etapa internațională)
 • Olimpiada națională de INFORMATICĂ APLICATĂ – ACADNET (+etapa internațională)
 • Olimpiada națională de Educație tehnologică și aplicații practice
 • EUSO – Olimpiada de Științe UE
 • Olimpiada pluridisciplinară ”Tuymaada”
 • Concursul de ROBOTICĂ ȘCOLARĂ ”NEXTLAB.TECH”
 • Olimpiada națională de Creativitate Științifică (+ etapa internațională – International Science and Technology Fair)
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul MECANICĂ
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul CONSTRUCȚII, INSTALAȚII și LUCRĂRI PUBLICE
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul FABRICAREA PRODUSELOR din LEMN
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul TURISM și ALIMENTAȚIE
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul AGRICULTURĂ – creșterea animalelor
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul AGRICULTURĂ – cultura plantelor
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul PROTECȚIA MEDIULUI
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ – industrie alimentară
 • Olimpiada națională – Aria curriculară Tehnologii – domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ – analiza produselor alimentare
 • Concursul național ”Marca de calitate a firmei de exercițiu”
 • Concursul național de Educație Tehnologică ”Atelier de creație” (online)
 • Concursul național pe meserii – domeniul MECANICĂ – mecanic auto
 • Concursul național pe meserii – domeniul Turism și Alimentație – bucătar
 • Concursul național pe meserii – domeniul Turism și Alimentație – ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație
 • Concursul național pe meserii – domeniul ESTETICA și igiena corpului omenesc – frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
 • Olimpiada animatorilor (licee pedagogice)
 • Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească – Limba și Literatura Română și Religie – secțiune gimnaziu – Clasele V-VIII ; secțiune liceu – clasele IX-XII
 • Olimpiada pentru elevii din mediul rural „Universul Cunoașterii prin Lectură” – Clasele V-VIII
 • Concursul de Lectură și Interpretare Transcurriculară „Ionel Teodoreanu”
 • Concursul Pluridisciplinar Prosoft@Nt
 • Concursul național pentru elevii cu deficiențe de vedere
 • Concursul național pentru elevii cu deficiențe de auz
 • Concursul național transdisciplinar „Örökségünk Őrei – Protectorii Patrimoniului”
 • Concursul național multidisciplinar „Bolyai Farkas”
 • Concursul național „Made for Europe”
 • Concursul European ”Tineri în pădurile Europei” (Young People in European Forests – YPEF)

Alte competiții

 • Competiția națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”
 • Festivalul-concurs de arte vizuale „Videoart pentru liceeni”
 • Concursul de dans și muzică „Ghiocelul de Argint”
 • Festivalul de muzică populară „Mugurelul”
 • Festivalul de folclor „Am fost ș-om fi”
 • Festivalul de folclor „La fântâna dorului”
 • Festivalul ansamblurilor folclorice ale copiilor „Dorna, plai de joc și cântec”
 • Festivalul – concurs de folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”
 • Concursul de creații literare, plastice, interpretare de rol și educație ecologică „Valorile Copilăriei”
 • Festivalul – concurs de interpretare „Micul Virtuoz”
 • Festivalul – concurs de folclor pentru copii și tineret „Peștișorul de Aur”
 • Olimpiada „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”
 • Concursul de navomodele „Toate Pânzele Sus!”
 • Festivalul „Someș, Cântecele Tale”
 • Festivalul de folclor pentru copii şi tineret „Cătălina”

Competiții desfășurate la nivel regional, european, fără finanțare din partea Ministerului Educației

 • Concursul internaţional de Matematică Aplicată ”Cangurul”
 • Concurs internațional de programare Info(1)Cup
 • Concursul internațional de Interpretare instrumentală și arte vizuale – clasele I-VIII
 • Concursul internațional de interpretare muzicală „Emanuel Elenescu”
 • Concursul de Robotică Școlară „First Tech Challenge Romania”
 • Concursul interdisciplinar Conference Of Young Scientist (ICYS)
 • Concursul internațional „Formidabilii” (învățământ preșcolar, primar, gimnazial)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.