Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Prefect Adrian Niță: Astăzi, la ora 12.00, în sala Ion Creangă a Palatului Administrativ, am condus ședința ordinară a Colegiului Prefectural Neamț.

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Agenda ședinței a inclus prezentări și informări cu privire la modul în care diferitele servicii publice deconcentrate din județ își exercită competențele. De asemenea, s-a discutat despre stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivelul județului Neamț.

În cadrul ședinței, reprezentanții următoarelor instituții și-au prezentat raportările anuale:

* Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamţ – despre aspectele acordării plăților sociale și inspecțiile desfășurate.
* Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț – subliniind stadiul proiectelor de finanțare în mediul rural și necesitatea unei coordonări mai eficiente.
* Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamţ – evidențiind sesizările primite și măsurile adoptate pentru protecția consumatorilor.

În calitate de Prefect, am reiterat rolul Colegiului Prefectural Neamț pentru o colaborare eficientă și transparentă între toate entitățile implicate, având ca obiectiv principal bunăstarea cetățenilor județului și implementare politicilor guvernamentale.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.