January 24, 2021

Prefect George Lazăr: VESTI BUNE PENTRU NEMTENI!

  ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri în domeniul sănătăţii publice
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare;
– prevederile Hotărârii nr. 43/27.08.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice;
-informarea Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la nivelul judeţului Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reluarea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare
şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu excepţia de la art. 5.
Art. 2. Se aprobă deschiderea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare, cu excepţia de la art. 5.
Art. 3. Se aprobă desfăşurarea activităţii cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia de la art. 5.
Art. 4. Se menţine măsura privind suspendarea activităţii cluburilor, discotecilor şi a barurilor în interiorul clădirilor. În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a
sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor.
Art. 5. Analizând incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile pe raza Unităţilor Administrativ Teritoriale la nivelul judeţului Neamţ, se menţine restricţia
privind reluarea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, din interiorul clădirilor, hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale BODEŞTI. Măsura restricţiei se aplică în perioada 01.09.2020-07.09.2020.
Art. 6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ şi unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Neamţ.
PREŞEDINTE,
PREFECT
George LAZĂR

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.