Dental Alliance
February 21, 2024

Președinte CJ Neamț Ionel Arsene: Am semnat contractul pentru «Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț»

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

Am semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a aplicației de finanțare în cadrul Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului «Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț»“, prin care urmărim îndeplinirea noilor ținte și obiective de gestionare a deșeurilor asumate de către România față de Comisia Europeană pentru Sectorul Mediu. De asemenea, prin acest proiect vom pune în aplicare măsurile stabilite prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Neamț 2019-2025.
Prin această investiție, la Girov, unde se află depozitul județean de deșeuri, se va realiza o instalație nouă de tratare mecanică complexă pentru deșeurile menajere amestecate, cu o capacitate de 50.000 t/an, o instalație nouă de tratare biologică cu digestie anaerobă pentru fracția organică din deșeurile menajere amestecate, sortate în tratarea mecanică cu o capacitate de 30.000 t/an și o stație de digestie anaerobă – instalație nouă de tratare biologică cu digestie anaerobă pentru biodegradabile colectate separat, cu o capacitate de 23.000 t/an.
La Piatra-Neamț vizăm modernizarea stației de sortare manuală existentă, pentru a avea o stație de sortare mecanizată, cu o capacitate de 14.000 t/an și modernizarea stației de compostare actuale pentru deșeurile biodegradabile și verzi colectate separat, cu o capacitate de 5.000 t/an. La Cordun vom moderniza stația de sortare manuală care există în prezent și are o capacitate de 6.000 t/an, urmând a avea o stație de sortare mecanizată. De asemenea, vom moderniza stația de transfer existentă cu sistem de compactare mai performant, cu o capacitate de 18.000 t/an. Un alt punct de implementare a proiectului este la Târgu-Neamț, unde ne dorim să modernizăm stația de transfer actuală, cu o capacitate de 12.500 t/an, ceea ce vom face și la Tașca, unde stația de transfer existentă are o capacitate de 6.000 t/an.
Avem mare nevoie de această investiție în domeniul gestionării eficiente a deșeurilor, proiectul fiind o modernizare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț, și o aliniere a județului nostru la standardele europene.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.