Oana Bulai

December 2, 2020

Prezență arhierească la hramul mănăstirii nemțene Giurgeni

Continuând tradiția de 20 de ani statornicită la Mănăstirea Giurgeni, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a slujit Dumnezeiasca Liturghie în incinta acestui așezământ monahal cu ocazia hramului, marți, 8 septembrie 2020. Alături de ierarh, s-a aflat întru slujire și un sobor de preoți și diaconi din Protopopiatul Roman din care au făcut parte părintele protopop Alexandru Dan Antoce și părintele arhimandrit Andrei Ioniță, exarh cultural, dar și  slujitorii acestui sfânt chivot monahal. Pe o scenă special amenajată, într-o mare de flori, ierarhul s-a rugat alături de credincioșii veniți pentru a participa la sărbătoare și a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit întru preot pe diaconul Vlad Ghionoiu pe seama Mănăstirii Giurgeni.

Încă de la primele ore ale dimineții de 8 septembrie, numeroși pelerini  au mers la mănăstirea nemțeană Giurgeni, una dintre cele patru vetre de sihăstrie monahală din Eparhia Romanului și Bacăului, al căror hram este Praznicul Nașterii Maicii Domnului, pentru a preacinsti pe ocrotitoarea acestei vechi lavre monahale a cărei icoană făcătoare de minuni a adus bucurie în sufletele multor credincioși de-a lungul timpului. De peste două veacuri, chipul blând al  Maicii Domnului a ocrotit cu mângâierea ei duhovnicească pe pelerinii care au căutat alinare sufletului la umbra icoanei sale, pe care în numeroase rânduri vrednicii călugări au purtat-o în procesiune în hotarele eparhiei și dincolo de ele.

În această zi binecuvântată de hram, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, în prezența credincioșilor veniți aici din cele mai îndepărtate colțuri ale Eparhiei pentru a mulțumi Maicii Domnului și a primi binecuvântare de la Ierarhul locului. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a înălțat rugăciuni de pomenire pentru părintele Antonie Jeflea, fostul stareț al mănăstirii și duhovnicul multor creștini din Moldova, care a trecut în veșnicie în data de 18 februarie 2018, și a cărui trup se odihnește în mormântul pregătit în latura de Sud-Est a Altarului bisericii mănăstirii. În cadrul Sfintei Liturghii, pentru a răspunde nevoilor liturgice și misionare ale Mănăstirii Giurgeni, diaconul Vlad Ghionoiu a fost hirotonit în treapta de preot.

În cuvântul de învățătură adresat pelerinilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre Maica Domnului ocrotitoarea Mănăstirii Giurgeni, despre calitatea ei de mijlocitoare către Dumnezeu subliniind totodată grija filantropică a obștii monahale pentru pelerinii veniți de departe. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit obștii mănăstirii Giurgeni pentru organizarea frumoasă a hramului, preoților din sobor și pelerinilor care au participat la slujbă, mulți dintre ei veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale țării sau chiar din străinătate.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele protosinghel Nicolae Dănilă, starețul Mănăstirii Giurgeni, a mulțumit pentru binecuvântare Ierarhului, care de-a lungul a 20 ani a fost prezent de fiecare dată la hramul acestei mănăstiri, preoților slujitori pentru împreună liturghisire, ctitorilor înnoitori și tuturor celor care sprijină proiectele sociale și edilitare ale mănăstirii, dar și pelerinilor prezenți pentru osteneală și dăruire.

Totodată, în acest an, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastorației părinților și copiilor, la inițiativa IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în cadrul programului social-cultural eparhial „Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți!”, aflat anul acesta la a VII-a ediție, în toate parohiile și mănăstirele de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, 8 septembrie s-a oficiat o slujbă de Te Deum pentru familie și a fost citit mesajul transmis de chiriarh cu acest prilej, intitulat „Familia – mediu optim de perpetuare a vieții, darul cel mai de preț al lui Dumnezeu”În acest context, și la Mănăstirea Giurgeni, în prezența Ierarhului, au fost înălțate rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, la început de an școlar, pentru luminarea minții tuturor copiilor care fac parte din localitățile aflate în ținutul administrativ-canonic eparhial.

Toți credincioșii care au venit la această sarbătoare au avut bucuria de a-și manifesta evlavia și de a se închina icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, iar la final li s-au oferit prinoase binecuvântate și o masă caldă, fiind respectate normele sanitare în vigoare.

 

Repere istorice:

Mănăstirea Giurgeni, a fost la început schit de călugări, înfiinţat în sec. al XVIII-lea, ca metoc al Episcopiei Romanului.

Boierul Giurgiu, întemeietorul satului Giurgeni, care era un om cu dare de mână şi foarte credincios, a dăruit o bucată din livada sa unor călugări spre a construi un mic schit.

Călugării au construit mai întâi o mică bisericuţă din lemn şi câteva chilii. Fiind foarte milostiv, boierul Giurgiu lasă argaţii săi să ajute şi călugării din schit la muncile lor agricole. Unii dintre argaţi chiar s-au stabilit în jurul schitului şi şi-au făcut case. Aşa au apărut Giurgenii Boireşti şi mai apoi Giurgenii Mănăstireşti.

În anul 1809 se atestă existenţa schitului Giurgeni, care făcea parte din ţinutul Romanului, alături de alte schituri ale Episcopiei. Către jumătatea sec. Al XIX-lea, așezarea a fost transformată în schit de maici şi apoi în mănăstire de maici.

În anul 1928, mănăstirea a fost reparată, sub conducerea maicii Xenia Sion, iar în 1936 avea statut de mănăstire.

Biserica actuală a fost construită în 1833 din cărămidă, pe temelie de piatră, în formă de cruce şi are ziduri groase. Altarul este luminat la est de o fereastră, naosul are abside puţin adânci dar foarte largi, delimitat de pronaos cu doi stâlpi puternici marginali, pe ei sprijinindu-se arcada bolţii.

Catapeteasma este din lemn de stejar şi tei, sculptată în atelierele Institutului Biblic al Bisericii Ortodoxe Române, din Bucureşti, în anul 1955, având o valoare artistică deosebită, ca şi pictura tot din acelaşi an.

Printre obiectele de valoare se pot enumera: un epitaf din 1903 aprilie 21, donat de Domnul Mharzili – consilier al ţarului Rusiei din acea vreme, diferite icoane praznicale şi unele obiecte de cult (potire, cădelniţe, crucifixe).

Decretul 410 din anul 1959 a forţat pe cei de aici să plece la alte mănăstiri sau să se retragă în lume, casele maicilor rămânând în paragină. În anul 1965 biserica a devenit filie a Parohiei Linseşti, comuna Oniceni.

În luna aprilie 1993, un grup de credincioşi a înaintat către Episcopia Romanului o cerere de redeschidere a Mănăstirii Giurgeni.

La 1 iulie 1995, a fost trimis aici ca preot slujitor părintele Antonie Jeflea (fost secretar al mănăstirii Cetăţuia – Iaşi), numit apoi stareţ cu data de 1 noiembrie 2000. Din anul 1995 s-au început lucrările de restaurare şi reconstrucţie a mănăstirii. S-a făcut un proiect de construire a unei noi biserici şi a unui nou complex mănăstiresc pe platoul deja pregătit în vecinătatea actualei biserici. Din luna aprilie a anului 2018, părintele protosinghel Nicolae Dănilă a fost numit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim stareț al acestei obști monahale.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.