Suplimente Alimentare Imunyze

Primar Leonard Achiriloaei: Am participat astăzi, 9 martie, împreună cu domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu, la o ședință de lucru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”

Acoperisul1

Condor Resort
Am participat astăzi, 9 martie, împreună cu domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu, la o ședință de lucru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”.
Temele supuse atenției domnilor primari au vizat axele de finanțare ale programelor Anghel Saligny și ale Programului Național de Redresare și Reziliență, precum și analiza Strategiei Naționale Anticorupție. Totodată, reprezentantul operatorului zonal de salubritate de pe raza A.D.I. Roman Metropolitan – domnul Ionel Ciocan, a prezentat modificările legislative privind gradul de realizare a indicilor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.
Este important ca localitățile din zona Romanului să urmeze un plan comun de acțiune, care să urmărească dezvoltarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de apă-canal și a rețelelor de gaze naturale. Toate acestea, sunt mai ușor de realizat în echipă, cunoscându-se nevoile fiecărei localități și urmărindu-se prioritățile cetățenilor și implicit creșterea calității vieții.
În ceea ce privește problemele de mediu, urmărim atingerea unui grad cât mai ridicat de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, la nivelul fiecărei localități. Mediul ne privește pe fiecare în parte, și tocmai de aceea, în cadrul ședințelor noastre analizăm noutățile legislative referitoare la acest domeniu.
Discuțiile au fost constructive, urmând ca sprijiniți de autoritățile centrale, să realizăm obiective majore de interes comun.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.