Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Primar Leonard Achiriloaei: Am participat la București, alături de primarii de municipii membre ale AMR, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

La începutul acestei săptămâni, am participat la București, alături de primarii de municipii membre ale AMR, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Întâlnirea a fost condusă de dl. Emil Boc – președintele AMR, printre invitați aflându-se dl. Marin Țole – Secretar de Stat, dl. Dan Marinescu – Director General Direcția Generală Administrație Publică/MDLPA, dl. Dragoș Buhociu – Director General PNRR/MDLPA și dna. Diana Moldovan – Director Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale/MDLPA.
Agenda întâlnirii a inclus patru subiecte majore, printre care se numără administrarea domeniului public, regimul juridic al bunurilor imobile proprietatea statului, proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Locale și stadiul procesului de descentralizare.
Referitor la administrarea domeniului public, MDLPA a comunicat că va transmite forma finală a amendamentelor agreate pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 în legătură cu regimul proprietății, iar AMR va solicita grupurilor parlamentare susținerea acestui demers.
În ceea ce privește OUG nr. 122/2022, până la data de 1 iunie va fi elaborat Ordinul MDLPA-MIPE privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local și județean, domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație și regenerare urbană.
Referitor la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției locale, MDLPA va transmite către AMR forma agreată a noii Legi a Poliției Locale.
Privind implementarea proiectelor din PNRR, s-a convenit continuarea conlucrării cu MDLPA, Direcția Generală Implementare PNRR, în vederea absorbției integrale a fondurilor de către administrația publică locală și îndeplinirii obiectivelor asumate.
Toate aceste subiecte aflate pe ordinea de zi privesc în mod direct activitatea UAT-urilor, iar consultarea și colaborarea tuturor factorilor implicați este extrem de importantă, pentru că se traduce prin implementarea de proiecte și creșterea nivelului de trai în fiecare localitate.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.