Dental Alliance
April 14, 2024

Primar Leonard Achiriloaei: Compania ApaServ ar fi trebuit să ne ofere la jumătatea acestei luni, un plan concret de măsuri și investiții pentru Roman! Am primit în schimb un istoric al rețelei de captare, aducțiune și distribuție, prezentat public!

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Am fost invitat ieri, la sediul Prefecturii Județului Neamț, acolo unde a fost organizată o ședință publică în urma Hotărârii Nr. 47 din 07.10.2022 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care prevedea expunerea planului de investiții existent pentru rețeaua municipiului Roman și necesarul de lucrări care să conducă la înlăturarea întreruperilor în alimentarea cu apă.
În cadrul întâlnirii, reprezentanții ApaServ au prezentat un istoric al companiei, al sistemului de alimentare Roman – Săbăoani – Cordun, al rețelei de distribuție, o serie de investiții realizate în decursul timpului și o serie de vagi recomandări.
Am oferit în schimb, o serie de precizări obiective, făcând referire la:
📍Responsabilitățile operatorului – contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 28/ 13144/ 10.08.2009, prevede clar faptul că ApaServ are obligația să întrețină și să investească în rețeaua de apă a municipiului Roman pe care a primit-o ca bun de retur;
📍Redevența datorată municipiului Roman – am cerut ca aceasta să fie investită direct în refacerea infrastructurii de apă și canal în proporție de 90% și doar 10% în reparații;
📍Branșarea altor consumatori pe coloana de aducțiune a Romanului – deși ApaServ a conectat diferite localități la aceeași rețea de aducțiune, Romanul nu a beneficiat de măsuri compensatorii, iar acest lucru trebuie reglementat.
În urma discuțiilor purtate, urmează să stabilim o nouă întrevedere de asumare concretă a investițiilor pentru anul 2023.
Așa cum am mai spus, problema furnizării apei la Roman trebuie privită la modul cel mai serios – în prezent și viitor, iar dumneavoastră, romașcanii, trebuie să fiți corect informați. Vreau să vă reamintesc faptul că, în 2021 procentul investițiilor ApaServ, raportate la venit, pentru municipiul Roman a fost de doar aproximativ 3% și doar aproximativ 13% din valoarea redevenței, pe care o datorează Romanului a fost reinvestită în ultimii ani. Mai mult, cele mai mari alocări din această sumă au mers pe cârpeli, nicidecum în zona marilor investiții sau modernizări.
Vă asigur că am în permanență în vedere problema apei și voi face orice demers pentru a beneficia de acest serviciu așa cum este firesc – cu un furnizor capabil și competitiv care să ofere apă 24 de ore din 24!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.