Suplimente Alimentare Imunyze

Primar Leonard Achiriloaei: Primăria Municipiului Roman sprijină cetățenii în vederea obținerii mai facile a Cărților de identitate!

Acoperisul1

Condor Resort
În lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară, cetățenii trebuie să știe că pot solicita notarea posesiei, iar dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării. Astfel, persoanele interesate de notarea posesiei își pot stabili și domiciliul în cartea de identitate, la adresa respectivă.
Cartea de identitate poate fi obținută cu ajutorul extrasului de carte funciară emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, inclusiv online.
Documentul este acceptat de către Direcția pentru Evidența Persoanelor, iar cu ajutorul lui se poate face dovada adresei de domiciliu.
Aduc aceste precizări știind că în municipiul nostru sunt astfel de cazuri, iar în urma discuțiilor cu cetățenii ele au fost soluționate.
Oricine se află într-o astfel de situație, se poate adresa Biroului Unic, acolo unde va fi consiliat și îndrumat.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.