September 26, 2021

Primăria Roman provoacă cetățenii la monitorizarea, conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în municipiu

Grupul ţintă: cetăţenii municipiului Roman.
Scopul: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului din municipiul Roman prin menținerea curățeniei întregului municipiu (spațiile verzi, părculeţe de joacă, alei, parcări, platforme gospodăreşti, căi de circulaţie rutieră şi pietonală, malurile râurilor, zonele intra și extravilane), identificarea și implicarea romașcanilor dornici să se facă parte dintr-o echipă vigilentă și dinamică de protejare a mediului.

MOD DE ORGANIZARE

1. Cine poate participa?
 Orice romașcan cu vârsta mai mare de 16 ani, dornic să se implice, este binevenit în echipă.
 Înscrierea se poate face prin completarea unei cereri tip care se găseşte la Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman, dar și pe site-ul Municipiului Roman, la secțiunea MEDIU. După completarea cererii, aceasta poate fi predată personal la registratura Primăriei municipiului Roman sau trimisă pe e-mail mediu@primariaroman.ro

ATENŢIE: DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 31 mai 2021 !!!

2. Durata: 05 iunie 2021 – 31 decembrie 2021.
3. În ce constă activitatea?
 Persoanele înscrise vor monitoriza o zonă prestabilită în vederea identificării neconformităților (ex: localizarea depunerilor neconforme de deșeuri sau bunuri abandonate, surprinderea persoanelor care săvârșesc astfel de fapte, identificarea persoanelor care produc vătămări arborilor/furtul de flori, identificarea disfuncționalităților mobilierului stradal/echipamentelor de joacă, etc.).

Recomandări:
 Dacă persoana “certată cu legea” este cunoscută, se recomandă discuții pentru a o conștientiza cu privire la efectele produse de comportamentul lipsit de civism. În cazul în care persoana este străină/nu este cunoscută, se recomandă apelarea la dispeceratul Poliției Locale – telefon netaxabil 0233 984.
 Dacă în timpul verificărilor sunt identificate abandonări de deșeuri/bunuri, mobilier vandalizat, echipamente de joacă distruse, degradări ale spațiilor verzi, se recomandă efectuarea de fotografii relevante (surprinderea unor indicii, ex: factură fiscal, notă de comandă/transport, aviz de însoțire a mărfii, rețete medicale, etc. și încadrarea evenimentului în zonă, căutând să evidențiem repere 2
clare sau notăm adresa unde s-a identificat fapta) pentru a facilita rezolvarea problemei. Aceste fotografii vor fi postate pe grupul de socializare dedicat echipei.
 Persoanele înscrise pot desfășura și activități educative și informative pe teme dedicate protecției mediului: colectarea selectivă a deșeurilor, importanța protejării spațiilor verzi, mobilitate urbană, combaterea risipei alimentare, protecția animalelor, etc.
 Persoanele înscrise pot desfășura și activități de întreținerea a unor spații publice/zone verzi (îngrijirea unui părculeț, înființarea/conservarea spațiului verde adiacent locuinței, etc.)
 Colaborarea membrilor echipei se va efectua pe un grup/rețea de comunicare dedicat exclusiv acestei activități.
 Lunar va fi evidențiat membrul grupului cu cea mai rodnică activitate.
 La sfârșit de an, în cadrul unei gale, va fi premiată activitatea membrilor echipei MEDIUL NE PRIVEȘTE.
 Câştigătorii vor fi desemnați de către comisia formată din: Irina Ganea – şef Birou Monitorizare mediu, Carmen Mihăilă – inspector Poliţia Locală – Compartiment Control mediu, Mihaela Bercuţă – șef Serviciu Administrare parcuri, sere şi spaţii verzi, Doiniţa Alexa – inspector Compartiment Îndrumare asociaţii de proprietari, Mihaela Clapa – inspector Serviciu Organizare evenimente, cultură, culte, învăţământ şi Mass Media.

Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisia de evaluare.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 730-1600 la: Tel. 0735.67.80.80 Birou Monitorizare mediu Irina Ganea / Mădălina Petrea sau E-mail: mediu@primariaroman.ro, E-mail: eco@primariaroman.ro

Notă:
Pe data de 4 iunie 2021 va avea loc prima întâlnire a membrilor care au trimis cereri de participare la activitate în vederea stabilirii detaliilor necesare bunei desfășurări a acțiunilor asumate.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.