Mon. May 20th, 2019

Programul activităților sociale și economice ce se vor desfășura în anul 2019 în Comuna Ion Creangă

Programul activităților sociale și economice
ce se vor desfășura în anul 2019 în Comuna Ion Creangă

1. Punerea în funcțiune a instalației de apă , canalizare pe cei 15 km terminați si recepționați din satele Ion creanga , Izvor și Recea.
2. Începerea lucrărilor de extindere apă și canalizare pe diferenta de 35 km , lucrare ce va cuprinde fiecare sat , fiecare uliță , licitație făcută , contract de executie încheiat cu firma S.C SALERNO KONTROL SRL – SC. GIUDICE CONSTRUZIONI E SERVIZI SRL- S.C DILUCA PROJECT SRL in valoare lucrare de 11.738 837 lei , termen de executie 36 luni .
3. Finalizarea licitatiei pentru centru medical si inceperea urgenta a lucrarilor unde vor fi șapte cabinete medicale si se va asigura asistenta.
4. Întocmirea urgentă a proiectului și scoaterea la licitație a execuției lucrării „Casa persoanelor fără locuință „ lucrare ce se va executa în satul Izvor din bugetul local în anii 2019 – 2020 .
5. Avem finanțarea asigurata ptr. 10,8 km asfalt , întomirea proiectului , licitația lucrării ptr. străzile din satul Ion Creangă : str. Cotunei = 291 m , F-dturaCotunei = 148 m , str. Fântânilor = 201 m , str. Ștefan cel Mare = 1093 m, str. Budăi= 249 m , str. Liliacului = 344 m , str. Bradului = 313m , str Salcâmului = 410 m , str. Bradului= 313m , str. Muncelului =1397 m , str. M. Viteazu sat Muncel = 544 m , In Satul Izvoru : str. Păcii =355 m, str. Unirii = 194 m , In Satul Averești : str. Deleni = 762 m , str. Școlii = 520 m , str. Șesului= 501 m , str. Enache Fotachi = 348 m , str. Doljeasca = 221 m , str. Islazului = 662 m. In satul Stejaru : str. Dispensarului = 218 m , str. Cezar Petrescu = 800 m , str. Moșilor = 798 m ,str. Curăturilor = 273 m , în total = 10.731 m , termen de execuție : 2019- 2020 
6. Avem aprobare ptr. cota de gaz metan și locul de racordare la rețeaua națională, urmeaza urgent , să întomimStudiu de Fezabilitate si proiectul până 01.06.2019 , lucrare contractată și se va introduce gaz metan în toate satele componente din comuna Ion Creangă .
7. În comuna Ion Creangă avem 1370 stâlpi de iluminat public , sunt instalate lămpi pe 1200 stâlpi și urmează ca până la 30 iunie să instalăm și restul pe 170 stâlpi .
8. Terminarea urgentă a compartimentării căminului cultural vechi din satul Ion Creangă , termen 10 mai 2019 , unde se vor dubla spațiile biroului APIAsi Primăria va avea 3 birouri noi unde se vor desfășura alegerile de tot felul și alte folosințe .
9. Darea în folosință cu autorizație de la DSV a oborului din satul Izvoru .
10. Consolidarea malului stâng a pârâului din satul Averești dintre Grăjdeanu și Enache
11. Consolidare mal gârla de la Muncel 
12 Decolmatarea pârâului de la Recea în amonte și aval pe o lungime de 1200 m 
13. Pietruirea drumurilor dintre Izvor și Averești prin câmp la a doua varianta , drum pentru mașinile agricole .
14. Pietruirea în continuare a drumului Muncel – Recea , prin Vatra – satului , a doua varinta de intrare în satul Muncel prin Recea. 
15. Pietruirea drumului Muncel – Bălușșsti și a drumului Izvor – Mesteacăn 
16. Pe data de 31 martie 2019 în comuna Ion Creangă se va sărbători Ziua Crucii în a treia duminică din postul mare prin parcurgerea Drumului Crucii , unde vor participa toți Preoții din zona Romanului în frunte cu IPS Ioachim Băcăoanu .
17.Pe data de 19 mai sărbătorim Zilele Comunei Ion Creangă.
18. Pe 14 septembrie de Ziua Crucii sfintim Biserica nouă din satul Muncel .
19.Anul acesta se va sfinți Bustul părintelui Sevastian Moraru la biserica din satul Stejaru .
20.Avem în lucru execuția unui număr de 2100 de cărți funciare pe terenul din extravilanul comunei , lucrare ce se execută, gratis plătită de Guvernul României , rugăm proprietarii de teren să ne ajute cu actele de stare civilă necesare .
21. Avem intabulat tot terenul agricol și arabil proprietatea primăriei a drumurilor publice din toată comuna , a clădirilor inclusiv școlii , pentru a ști permanent care este proprietatea comunei ,
22. Avem aprobat prin Consiliul Județean Neamț , refacerea a 6 km de Drum Județean pe 207 D Ion Creangă- Recea , însemnând refacerea fundației drumului , covor de asfalt nou , șanțuri betonate .
23. Avem aprobat prin Consiliul Județean Neamț , refacerea a 3 km covor de asfalt , pe drumul Județean 207 C intre satul Ion Creangă – Izvor și Stejaru .
24. Vom înființa un muzeu etno -folcloric în căminul cultural din satul Averești .
Este un program foarte îndrăzneț, încărcat , care solicită din plin conducerea primăriei a consiliului local a funcționarilor publici din aparatul primarului , ne rugăm la dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne ajute să-l realizăm .

Ing. Prichici Petrică

Primar, Comuna Ion Creangă

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.