September 22, 2021

Programul ”Noua Casă” 2021: Plafon de garanții de 1,5 miliarde lei. Condiții de aplicare a programului

Family house with green grass garden and robotic lawn mower

Programul Noua Casă va avea în acest an un plafon de garanții de 1,5 miliarde lei, faţă de 2 miliarde de lei cât a fost în 2020. Hotărârea de guvern în acest sens este aprobată vineri, în ședință a Executivului.

”Pentru anul 2021 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1.500 milioane lei”, se arată în documentul citat.

 

Actul normativ mai prevede că plafoanele anuale ale garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului se alocă ”la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate în favoarea fiecărui finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului, în cazul alocării de plafoane suplimentare sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului”.

Beneficiarii vor avea obligația să asigure ”locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de finanțatori prin solicitarea de garantare, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și a finanțatorului”.

Beneficiarul trebuie să facă dovada notificării cesiunii către asigurator.

În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei în condițiile sus-menșionate, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.