Dental Alliance
September 26, 2022

Numirea unui responsabil diecezan pentru Cauza “Dumitru Matei”

Acoperisul1

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

Răspunzând solicitărilor multiple primite din partea membrilor Departamentului de Cercetare Istorică “Fericitul Anton Durcovici” din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în ziua de 12 martie 2021, Preasfinţitul Iosif Păuleţ a semnat decretul episcopal de numire a preotului cercetător Alois Moraru în misiunea de “responsabil diecezan pentru adunarea mărturiilor cu privire la viaţa de credinţă a părintelui Dumitru Matei, în vederea pregătirii documentaţiei necesare pentru recunoaşterea şi declararea lui ca fericit şi sfânt”.

Pr. Alois Moraru, paroh al Parohiei “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Oneşti şi secretar ştiinţific în cadrul Departamentului de Cercetare Istorică “Fericitul Anton Durcovici”, va avea misiunea de a coordona întreaga activitate de cercetare a martiriului preotului erou Dumitru Matei, care a fost executat prin împuşcare în dimineaţa zilei de 21 februarie 1951.

Mulţi ani nu s-a ştiut nimic despre modul în care a murit acest preot în închisoarea comunistă de la Jilava, dar cu timpul, mai ales datorită mărturiilor acelora care au supravieţuit în urma procesului “Legaţia Franţei”, preoţii şi laicii din Dieceza de Iaşi au aflat câte ceva despre suferinţele îndurate de pr. Dumitru Matei. Astfel, începând din luna octombrie a anului 1996 a fost derulată o amplă cercetare arhivistică şi documentară în Arhivele Securităţii. În anul 2001, la împlinirea a 50 de ani de la moartea sa eroică, s-au celebrat Liturghii de pomenire, atât în catedrala din Iaşi (18 februarie), cât şi în biserica din Sărata, parohia de origine a pr. Dumitru (21 februarie), la care au participat mari mulţimi de credincioşi. Cu acea ocazie au fost realizate mai multe înregistrări audio ale celor care l-au cunoscut personal pe părintele Matei, iar membrii Departamentului de Cercetare Ştiinţifică i-au dedicat volumul al II-lea al revistei “Buletin istoric”.

După cercetarea a mii de file din dosarele “Matei” şi a mărturiilor celor care l-au cunoscut şi au vorbit despre dânsul, credem din toată inima că preotul Dumitru Matei este un erou al credinţei manifestată prin fapte de iubire şi nădăjduim că el va fi cât mai curând ridicat la cinstea altarelor, spre slava lui Dumnezeu şi întărirea în credinţă a credincioşilor.

Ne încredinţăm Duhului Sfânt, care să-i lumineze pe toţi cei care se vor implica în acest amplu proces de cunoaştere şi mediatizare a vieţii, activităţii, persecuţiei şi morţii martirice a părintelui Dumitru Matei.

www.ercis.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.