Dental Alliance

June 20, 2024

Proiectele transfrontaliere România-Moldova, benefice pentru comunitățile vizate.

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Prima ediție a Forumului de Constituire a Parteneriatelor în vederea Accesării Finanțărilor Europene Nerambursabile România-Republica Moldova a reunit, la Iași, profesioniști în domeniul cooperării transfrontaliere.
Am fost onorat să particip la acest eveniment pentru a analiza și identifica pașii corecți și necesari spre a fi realizate proiecte de succes și cu impact asupra comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că investițiile în drumuri reabilitate, în modernizarea școlilor, pentru dotarea unităților medicale, sunt investiții pentru oameni.
În era digitală în care ne aflăm, dezvoltarea și implementarea tehnologiilor avansate au un impact semnificativ asupra economiei, administrației publice, serviciilor de sănătate. Noul program Interreg NEXT România-Republica Moldova, pentru perioada 2021-2027, susține transformarea digitală.
Astfel pentru asigurarea accesului egal la asistența medicală și creșterea rezilienței sistemelor de sănătate, va fi eligibilă inclusiv dotarea cu echipamente IT, iar în vederea consolidării rolului turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială vor fi eligibile platformele digitale.
Felicitări Laura Sandu și Sorin Chiriță pentru inițiativă!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.