Mon. May 20th, 2019

Propunere de vot ÎMPOTRIVA majorării tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare

Consilierii locali vor decide astăzi, prin vot, dacă vor acorda reprezentantului municipalității în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I ” AQUA NEAMT”, dreptul de a vota ÎMPOTRIVA majorării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare.

Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman – dl. Dan Felician Ioniță, să voteze „împotrivă” în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I ” AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, respectiv împotriva:

– modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C. nr. 603853/05.04.2018;

– modificării prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare.

Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Roman este asigurata în acest moment de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, în baza contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu nr.28/10.09.2009.

Prin adresele nr. 42/23.04.2018 și 47/03.05.2018 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și în baza avizului A.N.R.S.C. nr. 603853 din 05.04.2018 se solicită modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare practicate de operatorul regional C. J. Apa Serv SA.

Din examinarea structurii cheltuielilor aferente celor două activități: apă respectiv canalizare coroborate cu datele cuprinse în Raportul de monitorizare a contractului de delegare nr. 28/13144/10.08.2009 pe perioada 2009-2016 se constată că și prin noile preturi propuse se perpetuiează o productivitate scăzută.

Desi s-au facut investiții semnificative care ar fi trebuit să conducă la creșterea producției fizice per angajat, noile prețuri marchează o scădere. Astfel, se estimează în 2018 o producție la apă de 1331 mc/angajat/lună față de 1332 mc în 2016. La canalizare situația este și mai rea: 958 mc/angajat/luna față de 986 mc/angajat/luna în 2016. Cu toate că instalațiile, echipamentele și dotările sunt noi productivitatea în unități fizice scade. Acest lucru este inacceptabil.

Menționăm că alte cifre semnificative sunt prezentate în Nota de fundamentare – anexa la prezenta hotărâre. Drept urmare, propun ca reprezentantul Municipiului Roman să fie mandatat să voteze împotriva majorării prețurilor.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.