April 11, 2021

Punctul-amendă rămâne 145 lei, vouchere de vacanță de 1450 lei, se amână pensiile speciale pentru primari. Proiect OUG

Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică, luni seara, proiectul de ordonanță de urgență ce cuprinde o serie dintre măsurile anunțate de premierul Florin Cîțu, în urma ședinței de Guvern.

Potrivit documentului, se propun, printre altele, păstrarea valorii punctului de amendă la 145 lei, a voucherelor de vacanță, de 1.450 lei și reglementări privind conectarea caselor de marcat. Proiectul prevede și suspendarea aplicării pensiilor speciale pentru primari până la 1 ianuarie 2022.

Punctul-amendă de 145 lei și în 2021:

”Întrucât în perioada 2011-2017 ani, valoarea punctului – amendă a crescut, astfel: 67 de lei în anul 2011, 70 lei în anul 2012, 75 de lei în anul 2013, 85 de lei în anul 2014, 97.5 lei în anul 2015, 125 de lei în anul 2016 și 145 de lei în anul 2017, iar în perioada 2018-2020 valoarea punctului – amendă a fost menținută la o sumă fixă de 145 de lei,

Luând în considerare că începând cu 1 ianuarie 2020 valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a fost stabilită la suma de 2.230 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 223 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, este necesară luarea unei măsuri temporare de stabilire a unei valori fixe a punctului-amendă, pentru anul 2021”, se propune completarea OUG nr. 195/2002 la art. 98 cu un nou alineat:

”Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada ianuarie – 31 decembrie 2021 un punct-amendă este 145 lei”.

Vouchere de vacanță

”Având în vedere că măsura de acordare a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 lei, reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.94/2014, cu modificările și completările ulterioare, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei tursimului din România încurajând un număr de circa un milion de salariați români din cadrul instituțiilor publice să își petreacă concediile în țară și, totodată, a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei COVID 19 asupra sectorului turistic, cetățenii români posesori de vouchere de vacanță achiziționând pachete turistice în țară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată,

Luând în considerare faptul că potrivit articolul 36, alineatul (2) din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.94/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere că măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2021, va sprijini industria ospitalității, puternic afectată de efectele pandemiei COVID 19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activității structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică sau a restrângerii circulației persoanelor în anumite zone cu grad de infectare ridicat”, se propune:

 

La articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.94/2014, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

”Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe format electronic.

– perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019

și ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport se prelungește până la data de 31 decembrie 2021

– în anul 2021, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita a 1.450 de lei pentru un salariat; decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anul 2020 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 și cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020”

Case de marcat

 

Ținând cont de complexitatea, în special sub aspect tehnic, a implementării aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, care a necesitat un timp mai îndelungat pentru fundamentarea deciziilor referitoare la modul în care acestea urmează a fi reglementate, fapt care a condus la inexistenţa pe piaţă, la această dată, a aparatelor de marcat dedicate automatelor comerciale şi pe cale de consecinţă, la imposibilitatea respectării termenului de 31.12.2020, de către operatorii economici vizați de obligația de dotare cu astfel de dispozitive,

Având în vedere întârzierile înregistrate de o parte a producătorilor/distribuitorilor de echipamente fiscale în dezvoltarea de software, necesară pentru implementarea conectării aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum și faptul că, ulterior dezvoltării de software este obligatorie parcurgerea unor etape suplimentare, respectiv testarea acestuia, avizarea tehnică a aparatului de marcat electronic fiscal la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, implementarea în producţie, context care a făcut ca obiectivul de a conecta aparatele de marcat utilizate de marii contribuabili la sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 decembrie 2020, să nu poată fi îndeplinit”, se propune:

Alineatul 2 al articolului III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 31 decembrie 2021, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor temene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16 – Aplicarea dispoziţiilor art 10 lit. ff), precum şi cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârşirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 martie 2021.”

 

Proiectul mai prevede:

  • Suspendarea aplicării pensiilor speciale pentru primari până la 1 ianuarie 2022
  • Pensiile de serviciu ale multor categorii de bugetari, de la parlamentari, la cele militare de stat nu se vor actualiza cu rata inflației în 2021
  • Venitul minim de incluziune (acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială) va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2022.
  • Indemnizația de merit egală cu 3 salarii minime brute pe țară, neimpozabilă, pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului se menține în anul 2021 la cuantumul lunar de 6.240 lei
  • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente (altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), efectuate până la data de 31 decembrie 2022

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.