January 25, 2021

Reguli OBLIGATORII în cinematografe și biblioteci în contextul COVID-19. Măsurile care privesc accesul şi contactul cu publicul

O serie de măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor și bibliotecilor sunt prevăzute în Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial și citat de Agerpres.

O serie de măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor și bibliotecilor sunt prevăzute în Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial și citat de Agerpres.

În funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi locale, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Reguli și măsuri pentru CINEMATOGRAFE publicate în Monitorul Oficial

– Scenariul 1:
Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea.

 Scenariul 2:
Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau închiderea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

Documentul prevede măsuri care privesc echipa de organizare şi răspunderea individuală, măsuri care privesc angajatorii, dar şi măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul, precum şi măsuri legate de organizarea locaţiei:

*** Măsurile care privesc accesul şi contactul cu publicul se referă, printre altele, la coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a publicului să reprezinte obiectivul prioritar.

Creşterea numărului participanţilor va fi graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din judeţul/regiunea în care se desfăşoară proiecţia:

 Scenariul 1:
Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea.

 Scenariul 2
Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau închiderea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori; Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţilor cinematografelor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

* se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces. Va fi realizată o comunicare corectă şi eficientă despre măsurile de siguranţă sanitară adoptate de către cinematograf, promovate în locaţie, dar şi pe site-ul acestuia şi pe reţelele de socializare pentru o vizibilitate sporită şi o înţelegere cât mai bună din partea publicului;

* accesul se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;

* triajul observaţional la intrarea în locaţie se va realiza astfel: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spaţiul destinat. Prin excepţie, în cazul cinematografelor din incinta spaţiilor comerciale, dacă temperatura a fost deja măsurată la intrare, aceasta rămâne valabilă pe toată perioada petrecută în respectiva clădire;

* obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic şi obligaţia de a informa şi instrui angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;

* accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării măştii pe toată durata proiecţiei;

* organizarea cozilor la intrarea/ ieşirea din locaţie/casa de bilete prin marcaje care să indice distanţa regulamentară de 1,5 m între persoane;

* publicul va fi încurajat să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziţie, urmând a utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;

* vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locaţii, iar în cazul achiziţiei biletelor la casa de bilete vor fi avute în vedere următoarele: încurajarea utilizării plăţii cu cardul contactless sau telefonul; deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea proiecţiei, astfel încât să fie evitată aglomeraţia; în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta va fi închisă cu 15 minute înainte de a începe proiecţia;

* interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic;

* dezinfecţia regulată a suprafeţelor;

* organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie prin marcaje care să indice distanţa fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;

* evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul cinematografului;

* instituirea obligativităţii măsurii de purtare a măştii de protecţie şi a mănuşilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;

* biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personalul cinematografului, şi nu rupte sau atinse cu mâna;

* intrarea şi ieşirea din locaţie se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomeraţie:

– accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor, cât mai devreme posibil, fără a staţiona pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;

– ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieşirea din sală, pe uşile de evacuare;

* în cazul unui cinematograf cu mai multe săli aflate în aceeaşi incintă, se vor eşalona orele de început şi de sfârşit ale proiecţiilor, în aşa fel încât să nu se suprapună orele de acces şi ieşire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spaţiilor comune;

* stabilirea şi implementarea unor circuite distincte pentru acces şi ieşire;

* în funcţie de dimensiunile cinematografului, accesul va începe cu până la o oră înainte de proiecţie, pentru a evita adunarea mulţimilor, acest lucru fiind menţionat şi pe bilet, dar şi în comunicarea asigurată de către organizator.

*** Măsurile legate de organizarea locaţiei prevăd:

* stabilirea şi respectarea numărului maxim de persoane permise în sala de cinema;

* dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor după şi/sau înaintea fiecărei proiecţii;

* asigurarea unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune. În cazul în care cinematograful nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie conform normelor de siguranţă sanitară, acesta va fi obligat să nu utilizeze sistemele de aer condiţionat şi/sau ventilaţie;

* să efectueze dezinfecţia şi aerisirea periodică a spaţiilor de activitate, suprafeţelor şi a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;

* să efectueze nebulizarea săptămânal, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;

* alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafeţelor de contact din săli după fiecare proiecţie;

* organizarea spaţiului astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice între persoane:

– personalul va verifica respectarea distanţării sociale în timpul proiecţiilor de film;

– referitor la distribuţia locurilor în sală (atât online cât şi la casele de marcat): se va aloca câte un scaun liber între spectatori. Prin excepţie de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoţitor, iar un însoţitor adult poate sta lângă maximum doi minori, fără a avea spaţii libere între ei;

– în ceea ce priveşte rândurile: ţinând cont de structura de amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau faţă în faţă, ci unii în spatele celorlalţi, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin proximitate;

 

– vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală şi a purtării măştii de protecţie;

* distribuirea de ochelari 3D este permisă doar în cazul celor de unică folosinţă;

* punerea la dispoziţia publicului de substanţe dezinfectante pentru mâini;

* respectarea distanţei obligatorii de minimum 1,5 m, în condiţiile utilizării toaletelor;

* punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomeraţiei;

* dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;

* punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac;

* dezinfectarea toaletelor cu substanţe biocide autorizate, înainte şi după fiecare proiecţie;

* asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare necesare în locaţie;

* asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient;

* funcţionarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/şi produse alimentare din incinta cinematografelor este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare

Reguli și măsuri pentru BIBLIOTECI

Limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafeţe mici şi a numărului de persoane care ating un obiect, organizarea rezervărilor documentelor prin telefon, email, site, precum şi respectarea regulilor de carantinare a obiectelor se numără printre măsurile care privesc activitatea bibliotecilor în starea de alertă.

Printre măsurile şi regulile cu privire la accesul şi contactul cu publicul bibliotecilor, regăsite în Ordinul privind măsurile pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial, se numără:

* coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;

* deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală, din judeţul/ regiunea în care se află biblioteca;

* limitarea accesului publicului astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între persoane prin montarea de marcaje;

* limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafeţe mici;

* asigurarea amenajării biroului de la recepţie astfel încât să existe mai multe staţii de lucru separate, aflate la cel puţin 1,5 m una de alta, şi fiecare angajat să aibă locul său;

* instalarea de paravane despărţitoare de protecţie la recepţie şi la birourile de împrumut;

* organizarea rezervărilor documentelor prin telefon, email, site etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărţilor, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;

* limitarea numărului de persoane care ating un obiect, prin deplasarea personalului bibliotecii la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;

* accesul redus în sălile de lectură, cu respectarea prevederilor referitoare la distanţarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între oricare două persoane sau 4 metri pătraţi pentru fiecare beneficiar/participant.

În document se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecţia acestora nu este posibilă, restituirea documentelor împrumutate şi împrumutul de documente urmând a se face cu respectarea următoarelor reguli:

– documente (cărţi, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile de carantină;

– documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de carantină; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulaţie, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafaţa de hârtie;

– documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecţie cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broşuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft.

Documentele care au rămas în bibliotecă şi care nu au fost manipulate în timpul izolării pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operaţiunilor.

În absenţa unei camere de carantină se va aranja un spaţiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectură care poate fi uşor adaptat şi izolat), cu rafturi şi/ sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public.

Toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie vor trebui să fie executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecţie.

Evenimentele publice şi/ sau private ca şi activităţile culturale şi de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, accesul în cafeneaua/ bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face respectând normele prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în acelaşi act normativ.

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricţionarea sau închiderea activităţii bibliotecilor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

De asemenea, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităţii bibliotecilor dintr-o anumită localitate, din zona de competenţă, dacă incidenţa cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeaşi perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.