Dental Alliance
April 14, 2024

Secretar de Stat Bogdan Dumea: Digitalizarea înmatriculării vehiculelor.

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

În prezent, înmatricularea unui vehicul prevede deplasări la sediile mai multor instituții și seturi distincte de documente de întocmit. Și asta nu neapărat pentru că vor acele instituții ci pentru că așa cere legea.
Plecând de la nevoia de a salva timp și resurse, atât pentru cetățeni cât și pentru funcționarii implicați, ne-am propus simplificarea accesului la toate serviciile publice din sfera înmatriculării vehiculelor, digitalizarea acestora și interconectarea instituțiilor implicate.
Soluția este debirocratizarea.
Prin crearea unor fluxuri interinstituționale de schimb al datelor, prin interacțiunea beneficiarilor cu cât mai puține instituții și mai ales prin diseminarea datelor relevante către toți ceilalți actori implicați.
În grupul de lucru tehnic din cadrul Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației, coordonat de Secretariatului General al Guvernului, a fost agreată ca soluție dezvoltarea unei platforme informatice la nivelul autorității de înmatriculare.
Aici vor fi posibile toate operațiunile necesarea încheierii/încărcării de acte de înstrăinare-dobândire a vehiculelor, a transmiterii informațiilor și documentelor necesare către organele fiscale locale, precum și a solicitării înmatriculării/radierii din circulație a acestor vehicule, fără a mai fi necesară deplasarea la sediile instituțiilor implicate, eliminând astfel gestiunea de documente fizice și costurile cu servicii poștale, de deplasare, de multiplicare, etc.
Datele introduse în platformă vor fi analizate de lucrători din cadrul autorității competente de înmatriculare, urmând ca, ulterior efectuării formalităților de înmatriculare/radiere, diseminarea informațiilor către organele fiscale competente să se realizeze prin interconectarea cu sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., folosind fișiere semnate electronic.
Soluția este, pentru moment, una complementară și va funcționa în paralel cu fluxurile actuale.
Salvăm timp
Pe langa asta, digitalizarea înmatriculărilor auto mai are o serie de beneficii importante, printre care îmbunătățirea eficienței, siguranței, accesibilității, gestionării datelor și sustenabilității mediului.
Proiectul Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România a fost publicat în transparență decizională.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.