March 9, 2021

Taxa pe ambalaje: Românii vor plăti o garanţie de 50 bani pentru fiecare sticlă şi PET şi îşi vor recupera banii din magazine

Sticlele reutilizabile de apă, bere şi suc, dar și PET-urile și dozele de aluminiu vor putea fi returnate în magazine de la anul, pentru reciclare. Sistemul garanției ar urma să fie extins.

Practic, de fiecare dată când veți cumpăra, de exemplu, o sticlă de apă sau o doză de bere, veți achita cu 50 de bani mai mult. Suma reprezintă garanția pentru reciclare. După ce ați golit și ați spălat sticla o veți putea duce înapoi la magazin și veți primi înapoi cei 50 de bani achitați inițial.

Actul normativ care reglementează sistemul garanție-returnare (Hotărârea pentru stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile) a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului.

Potrivit notei de fundamentare, ambalajele constituie atât o parte esențială în manipularea mărfurilor, cât și una dintre problemele acute ale societății moderne. În vederea limitării impactului ambalajelor asupra mediului și pentru a reduce eliminarea finală, se impune identificarea unor soluții de optimizare a gestionării durabile a acestora, pentru a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană și pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale.

În România, dintre deșeurile abandonate atât în mediul rural, cât și în mediul urban, aproximativ 38% sunt reprezentate de plastic, sticlă și metal.

Prevenția, în ceea ce privește generarea de deșeuri, este cea mai bună metodă de a îmbunătăți utilizarea resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca la nivel național să fie implementate măsuri adecvate și oportune pentru prevenirea generării de deșeuri și pentru monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate.

Prin OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019 s-a introdus cadrul general de funcționare a sistemului de garanție-returnare, cu aplicare din anul 2019 pentru ambalajele reutilizabile și s-a instituit în sarcina autorităților obligația ca, până la data de 1 ianuarie 2021, să traseze liniile generale de funcționare a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile, urmând ca implementarea efectivă a acestuia să se realizeze cel târziu la data de 31 martie 2022.

La momentul actual, pentru ambalajele reutilizabile, consumatorul plătește o garanție în valoare de 0,50 lei la cumpărarea unui produs în ambalaj reutilizabil. La returnarea ambalajului și în baza bonului fiscal, garanția este returnată de către comerciant către consumator.

Prin Legea nr. 249/2015 se impune preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%. Având însă în vedere cantitatea preeminentă a ambalajelor nereutilizabile introduse pe piața națională, actualul sistem de garanție-returnare nu asigură procentajul național de valorificare, care, pentru perioada 2019-2022 este de 60%.

La nivel european, cel mai târziu până în anul 2025, se impune a fi reciclat:

  • minimum 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje;
  • 50 % pentru plastic;
  • 77% pentru plasticul de unică folosință;
  • 50 % pentru aluminiu;
  • 70 % pentru sticlă;
  • 75 % pentru hârtie și carton;
  • 70 % pentru metale feroase;
  • 25 % pentru lemn.

Conform „Studiului privind evaluarea sistemului de garanție, componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor în România”, elaborat de Academia de Studii Economice din București în anul 2020, în România se colectează aproximativ 5,2 milioane de tone de deșeu municipal dintre care:

  • 4,3 milioane de tone de deșeuri provin din deșeuri menajere;
  • 700.000 tone de deșeuri provin din servicii municipale.

Peste 86% din cantitățile colectate sunt tratate prin eliminare și numai un procent de 13% din cantitatea totală de deșeuri este reciclată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), pe tip de material și pe tip de ambalaj.

Ținând cont de situația națională și de pragul de reciclare actual, trebuie inclusă în schema de răspundere extinsă a producătorilor inclusiv implementarea și gestionarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile, în legătură cu care producătorii trebuie să poarte responsabilitatea financiară și organizatorică.

Astfel, producătorii vor avea obligația de a asigura costurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor minime de colectare, inclusiv costurile privind valoarea garanțiilor aferente ambalajelor nereutilizabile introduse sau făcute disponibile pe piața națională și a tarifului de administrare. Sunt asimilați producătorilor și importatorii de produse în ambalaje SGR.

Prezentul proiect de act normativ instituie regulile necesare, suficiente și posibile pentru implementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase introduse sau făcute disponibile pe piața din România.

De la aplicarea sistemului de garanție-returnare vor fi excluse produsele exportate, produsele comercializate în magazine tip duty-free și cele comercializate în mijloacele de transport internațional.

Ministerul Mediului speră că la 3 ani de la lansarea sistemului garanție-returnare, țara noastră va ajunge la un grad de colectare de minimum 90% a ambalajelor de băuturi.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.