Dental Alliance
August 10, 2022

(Video) Axa de transport reabilitata si modernizata prin prezentul proiect este formata din trei tronsoane de drumuri judetene, dupa cum urmeaza:

Acoperisul1

AMF-Bruns

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

– drumul judeţean DJ 157 Horia – Trifeşti – Climeşti – Făurei – Mărgineni – Piatra Neamţ km. 0+000 – 47+700: cu o lungime totală de 47,700 km, asigurând legătura între localităţile Horia, Trifeşti, Giuleşti, Climeşti, Făurei, Mărgineni, Dochia, Izvoareşi Piatra Neamt (drumul judeţean pe tronsonul cuprins între km. 17+300 – 25+000 nu face obiectul prezentei cereri, deoarece pe acest tronson Consiliul Judeţean Neamţ are un contract înderulare).

– drumul judeţean DJ 207 C Horia – Ion Creangă km. 0+000 – 7+100: cu o lungi metotală de 7,100 km, asigurând legătura între localităţile Horia, CotuVameş şi Ion Creangă.

– drumul judeţean DJ 207 D are o lungime totală de 28,000 km, cu originea în localitatea Sagna şi punct terminus înlocalitatea Bătrâneşti, limită cu judeţulBacău. Sectorul de drum judeţean cuprins între km 12+170 – 28+000 în lungime de 15,830 km, asigură legătura între localităţile Ion Creangă, Muncelu, Recea, Icuşeşti, Rocna şi Bătrâneşti (drumul judeţean pe tronsonul cuprins între km. 21+430 – 24+000 nu face obiectul prezentei documentaţii, deoarece pe acest tronson Consiliul Judeţean Neamţ are un contract înderulare).

 

Pentru evitarea colmatarii santurilor proiectate, in dreptul acceselor la proprietati, se vor realiza podete tubulare amplasate in continuare axei santurilor, iar pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa podete laterale si transversale.

Pentru impiedicarea alunecarilor de teren pe DJ 207D se va executa un zid de sprijin de debleu in lungime de 100 ml.

Pentru mentinerea curateniei, esteticii rutiere si conditiilor optime de exploatare a traseelor drumurilor judetene dupa modernizare, intrarile drumurilor laterale si de exploatare vor fi amenajate cu acelasi sistem rurier ca la drumurile principale, pe o lungime corespunzatoare limitei de proprietate intabulata.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei pietonale pe o lungime de 1.320,00 ml se va realiza un trotuar, amplasat pe partea dreapta a drumului de la km 46+160 la km 47+480.

Se vor realiza un numar de 23 statii pentru mijloacele de transport in comun.

Pe traseul drumului judetean se regasesc si se vor reabilita un numar de 9 poduri.

După finalizarea proiectului se estimează o creştere cu peste 30% a vitezei medii de deplasare, deoarece, la ora actuală, pet ronsoanele nemodernizate, viteza medie de de plasare este de max 10km/h, iar după realizarea lucrărilor proiectate, vitezele de deplasare vor fi conform reglementărilorî n domeniu, respectiv 50km/h în localităţi şi 90 km/h în afara localităţilor.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.