Suplimente Alimentare Imunyze

Ing. Elena Trotuș, director al SCDA Secuieni, condamnată pentru instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată

Acoperisul1

Condor Resort

Dr. ing. Elena Trotuș a fost condamnată, definitiv, de Curtea de Apel Bacău la o pedeapsă de un an și 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani și 6 luni. Odată cu pronunțarea sentinței, directoarea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Secuieni riscă să-și piardă funcția, având în vedere că politica de personal a instituției prevede că nu pot face parte din conducere persoanele care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, notează ziarul Atitudinea De Neamt

Pe lângă directoarea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă au mai fost condamnați Constantin Eșanu (2 ani de închisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 4 ani și 6 luni și obligația de a plăti despăgubiri civile în sumă de 122.657,08 RON către SCDA Secuieni, reprezentând ”contravaloarea prejudiciului cauzat prin însuşirea şi folosirea cantităţii de motorină din gestiune), Ioan Tânăru (1 an şi 8 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 2 ani și 6 luni) și Nicu Negrescu (9 luni de închisoare).

Pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată (raportat la activitatea autorului Fotea Vasile Cristian), condamnă pe inculpata Trotuş Elena, la pedeapsa de 1 (un) an și 3 (trei) luni închisoare. Pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată (raportat la activitatea autorului Negrescu Nicu), condamnă pe inculpata Trotuş Elena la pedeapsa de 1 (un) an și 3 (trei) luni închisoare. Contopește pedepsele stabilite pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art. 91 NCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, conform prevederilor art. 92 NCP. În temeiul art. 93 alin. 1 NCP obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice încadrarea în muncă, schimbarea locului de muncă sau, eventual, încetarea raporturilor de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. d NCP impune inculpatei obligaţia de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei. În temeiul art. 93 alin. 3 NCP pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Roman ori a Primăriei com. Horia, jud. Neamț, sau a instituţiilor din subordinea acestora pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 96 NCP, referitoare la revocarea măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse de instanţă. Atrage atenţia inculpatei că săvârşirea unei infracţiuni în termenul de supraveghere conduce la revocarea măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.