Dental Alliance

July 16, 2024

(Galerie foto) IPJ Neamț are sediu nou. Săptămâna aceasta va avea loc recepția finală a lucrărilor

0
YRY Residence

Go Padel Roman

La data de 19 septembrie 2018 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului cu titlul „Reabilitare termică în vederea creșterii  eficienţei energetice şi modernizare spații de lucru la I.P.J. Neamț pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B – Clădiri Publice.

Proiectul este implementat în parteneriat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ şi Unitatea Militară nr. 0807 Iaşi. Valoarea totală a proiectului (cu TVA) este de 29.336.619,53 lei, din care 15.776.486,06 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) iar 13.560.133,47 lei reprezintă contribuția națională..  

Data începerii proiectului: 14.04.2016

Data finalizării proiectului: 30.06.2023

Obiectiv general: Creşterea eficienţei energetice a corpurilor de clădire C1,C2 și C6 pentru I.P.J. Neamț şi C1 și C2 pentru U.M. nr. 0807 Iași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamţ), prin reabilitare termică și modernizare.

Obiective specifice:

  1. Scăderea anuală specifică a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) pentru I.P.J. Neamț și U.M. nr. 0807 lași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamţ), cu 291,51 tone CO2/an;
  2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru I.P.J. Neamț și U.M. nr. 0807 lași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamţ), cu 1770915,92 KWh/an.

Scopul Proiectului: Scopul proiectului îl reprezinta creșterea performanței energetice a clădirilor, ținând cont de condițiile climaterice exterioare si de amplasament, de cerințele de confort interior, de nivelul optim din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de performanta energetica prin reabilitare termica si modernizare spatii de lucru la cladirile C1, C2 si C6 ale Inspectoratului Politie al Judetului Neamț si cladirile C1,C2 ale UM nr. 0807 Iasi, sediu Piatra-Neamt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.