Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Pași importanți pentru dezvoltarea Comunei Ion Creangă

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Adrian-Ioan Veștea, semnează un nou contract de finanțare pentru comuna Ion Creangă.

Într-un nou pas semnificativ pentru dezvoltarea comunei Ion Creangă, s-a încheiat un important contract de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere. În prezența ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, domnul Adrian-Ioan Veștea, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (#MDLPA) din București, a avut loc semnarea acestui contract vital pentru localitate.

Contractul de finanțare face parte din Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” și se axează pe categoria de investiții privind modernizarea drumurilor publice clasificate și încadrate conform prevederilor legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, inclusiv variante ocolitoare ale acestora, conform articolului 4 alineatul (1) litera c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, care aprobă Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

În urma semnării, primăria comunei Ion Creangă beneficiază de o finanțare de 12.130.989,46 lei din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar valoarea totală a investiției se ridică la 12.234.179,01 lei.

Proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere va viza aproximativ 10,7 km de drumuri din interiorul comunei, punând astfel accentul pe dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne și fluide.

În urma semnării contractului, reprezentanții comunei Ion Creangă subliniază că dezvoltarea localității este o prioritate. Aceasta implică nu doar modernizarea infrastructurii rutiere, ci și investiții în domenii precum apă, canalizare, gaz, dar și tehnologizare și digitalizare.

Primarul comunei Ion Creangă, Dorin Tabacariu, a exprimat recunoștință pentru încrederea acordată și a asigurat comunitatea că, împreună cu colegii săi, vor face tot posibilul pentru a transforma comuna într-un spațiu mai bun și mai prietenos pentru toți locuitorii săi.

Investițiile în infrastructură reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea comunităților și asigurarea unui viitor prosper. Prin semnarea acestui contract de finanțare, comuna Ion Creangă ia un nou pas către modernizare și progres, în beneficiul tuturor cetățenilor săi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.