Dental Alliance
November 26, 2022

Preotul Gheorghe-Raul Rojniță s-a mutat la Ceruri

Acoperisul1

Hotel & Restaurant Phoenix Roman

Am aflat cu durere despre plecarea din lumea aceasta, în data de 21 mai 2022, a preotului Gheorghe-Raul Rojniță, unul dintre slujitorii reprezentativi ai sfintelor altare, care și-au desfășurat activitatea în administrația bisericească a Eparhiei Romanului și Bacăului.

 Timp de 41 de ani preotul Gheorghe-Raul Rojniță a desfăşurat o bogată şi frumoasă activitate pastoral-misionară în cele trei parohii pe care le-a păstorit, coordonând, de asemenea, cu multă acribie şi responsabilitate timp de 9 ani sectorul vicariat al Centrului eparhial de la Roman, fiind un confrate şi un prieten pentru preoţii din Protopopiatul Roman, timp de 14 ani, cât a fost delegat de ierarh în misiunea de protopop.

Au fost ani în care, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor, s-a dăruit cu totul misiunii încredinţate, dovedindu-se un bun liturghisitor, un iscusit propovăduitor al Cuvântului evanghelic, un administrator şi chivernisitor al patrimoniului ecleziastic, un ziditor de suflete şi ctitor înnoitor pentru sfintele lăcașuri unde și-a împlinit misiunea sacerdotală.

Jertfindu-se pentru Biserica lui Hristos, a inclus la această jertfă şi familia, pe d-na Preoteasă Livia și pe cei doi copii George-Ovidiu și Georgeta-Silvia, care i-a fost alături susținându-l în toată activitatea preoțească desfăşurată.

A împlinit cu recunoștință și demnitate misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu, a fost un preot cu deosebite calități sufletești și intelectuale, un părinte pentru păstoriții săi, sfințind, învățând și sfătuind. A știut să fie un model pentru preoții din eparhie, dar și pentru credincioșii din parohiile unde și-a desfășurat activitatea pastoral-misionară, fiind alături de cei aflați în suferință, de cei rămași singuri sau de cei ce au purtat pe trupul lor semnele bolilor.

Începând din anul 2008, după ieșirea la pensie, timp de 14 ani, a oferit paternitate spirituală fiilor și fiicelor duhovniceşti pe care i-a format de-a lungul timpului, slujind alături de preoți vrednici Sfânta Liturghie la Altarul Bisericii romașcane „Precista Mică”, continuând cu aceeași evlavie, dragoste și cucernicie, prin slujire, prin euharistie și prin propovăduire, să-și împlinească chemarea preoțească.

La vârsta de 83 de ani, după o rodnică activitate pastoral-misionară, administrativă și cultural-socială desfășurată în administrația bisericească și în mijlocul comunității parohiale, a fost chemat de Dumnezeu la veșnicele lăcașuri cerești pentru a sluji cu sfinții în Biserica Triumfătoare, lăsând ucenicilor întru liturghisire testamentul unei vieți închinate iubirii lui Dumnezeu și slujirii aproapelui.

În aceste momente de adâncă suferință, adresăm familiei îndoliate și preoților din Protopopiatul Roman cele mai profunde gânduri de compasiune și iubire duhovnicească, rugând pe Milostivul Dumnezeu să primească sufletul său în Împărăția cerurilor și să-l așeze între casnicii și prietenii Săi!

Dumnezeu să-l odihnească!

 

† IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

 

Sursa eprb.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.