Ca de fiecare dată când se organizează alegeri, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei are program special, pentru a da posibilitatea romașcanilor cu drept de vot să se prezinte la urne, în condițiile în care actul de identitate le-a expirat. Și anul acesta, Serviciul de Evidență Informatizată a persoanei va funcționa sâmbătă, 10 iunie și duminică, 11 iunie, în ziua alegerilor până la închiderea urnelor.

Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate definitive al cărei termen de valabilitate se stabilește de catre serviciul public comunitar local de evidență. Acest termen este cuprins între 30 de zile și un an. Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii sunt necesare următoarele acte: cerere tip pentru eliberarea actului de identitate provizoriu, care se obține de la sediul Serviciului de Evidență din strada Ștefan cel Mare (fost Club Petrotub n.r), cerere care se completează și se semnează în fața lucrătorului acestui serviciu, actul de identitate expirat sau dacă titularul nu-l mai are, un document emis de instituții sau autorități publice, cu fotogarfie de dată recentă, respectiv: pașaport, legitimație de serviciu, carnet de conducere auto, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, etc. La acestea se adaugă și o chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identiate provizorii, care se achită la sediul instituției, certificat căsătorie dacă este cazul, hotărâre de divorț, dacă este cazul, certificat de deces al soțului/soției, dacă este cazul, documentul care face dovada adresei de domiciliu, certificat de naștere al solicitantului. Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența găzduitorului, care va prezenta actul de proprietate sau de închiriere, în original.