Într-o țară în care prejudecățile despre conaționalii noștri de etnie rromă  sunt încă prezente, admiterea la liceu și la facultate, în baza a ceea ce se cheamă ”discriminare pozitivă” este, de cîțiva ani,  o realitate a școlii românești. Stârnind adesea nemulțumiri din partea copiilor majoritari, intrarea într-un liceu pe baza apartenenței la o etnie este, așa cum spuneam, o realitate prin care se încearcă, fără prea mare succes, scoaterea din sărăcie și izolare a acestei etnii.

În județul Neamț a intrat la diverse licee și școli profesionale un număr de 31 de copiii de etnie țigănească, din cele 178 de locuri destinate minorităților, printr-o procedură legală de admitere în licee și școli profesionale.

”Pentru minoritățile naționale, ca și pentru elevii din Basarabia, în fiecare an, există repartizate județelor locuri speciale. Fiecare clasă are alocate peste numărul de 28 elevi, aprobat ca cifră de școlarizare, cîte două locuri pentru minoritățile naționale și, separat, pentru cei din Republica Moldova. În acest an a avut loc ședința publică de repartizare a candidaților din județul Neamț pentru locurile speciale, vineri, 7 iulie.

Conform evidențelor noastre, inițial pentru acestă ședință publică  ar fi trebuit să se înscrie 72 de candidați rromi, dar la ședința publică s-au înscris doar 33 absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care s-au prezentat 31, ce au fost repartizați pe locuri la licee și școli profesionale în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Această repartizare s-a făcut în baza cererilor  depuse de părinți pînă în 16 iunie.

Din numărul inițial de copii de etnie romă, au fost și 39 din categoria elevilor corigenți sau repetenți. Pentru a intra în clasa a IX-a de liceu, pe un loc destinat minorităților naționale, respectiv rromi, în cazul județului Neamț, există o  prevedere legală care constă în completarea, de către părinți, a unei declarații pe proprie răspundere, că aceștia s-au declarat la recensămînt ca fiind rromi.

În județul Neamț au absolvit clasa a VIII-a 33 elevi, din care au ajuns la ședința publică de repartizare 31. Aceștia au fost distribuiți pe locurile speciale, în funcție de media avută, la diverse licee sau școli profesionale, în baza cererilor făcute și depuse la ISJ, de părinți sau persoanele în grija cărora se află copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Aceste cereri ar fi trebuit depuse de părinți pînă în 16 iunie. În baza procedurii de care vorbeam, eleva Andra Beatrice Corina Stan a intrat la Colegiul Național Roman-Vodă cu o medie mare. Au mai intrat  la același prestigios colegiu și copii din mediul rural. Este vorba despre elevii Talpan și Talpalagă, doi copii care au absolvit la Școala Boghicea”, a declarat Costică  Alexe, inspector școlar  pentru minorități.

O apartenență etnică, liber asumată

Andra Beatrice Corina Stan este absolventă a clasei a VIII-a C, la clasa dirigintei Ionela Mihalachi, de la Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Roman.

”Andra Stan este unul din copiii foarte buni ai școlii noastre, care ar fi intrat la CNRV, chiar dacă ar fi participat la repartizarea computerizată. Ea însă n-a făcut niciodată un secret din faptul că e de etnie rromă. De altfel și tatăl ei, care lucrează  în străinătate, a fost tot elevul școlii noastre.

Părinții Andrei s-au declarat rromi încă de la recensămîntul din 2011. Andra a absolvit gimnaziul cu media 9,45, avînd media de admitere de 8,97. Ea a rămas în țară în grija bunicilor, dar părinții au venit acasă, de căte ori au avut posibilitatea, asigurîndu-i fetei toate condițiile pentru învățătură. Eu i-am predat fizica și vă mărturisesc că de foarte multe ori m-am ajutat de cunoștințele ei pentru a rezolva probleme, uneori chiar dificile.

Sînt convinsă că și la CNRV va fi la fel de conștiincioasă, pentru că este o frumoasă și o deșteaptă, care sînt sigură că își va atinge visul de a urma o facultate și a ajunge cineva în viață”, a declarat prof. Roxana Pătrăuceanu, directorul Școlii Vasile Alecsandri Roman.

La ședința publică de repartizare a copiilor de etnie rromă, în fața Andrei a fost doar Lorena Ana Stănescu, de la Școala Generală Nr.8 din Piatra Neamț, care a intrat la Colegiul Național Petru Rareș, cu media 9,25. Și Georgian Vasile Pintilie a intrat la un liceu de elită, respectiv la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț, cu media 8,38. El a urmat clasele gimnaziale la același colegiu. Francesca Ana Maria Maftei, absolventă a Școlii Gimnaziale din Crăcăoani a intrat, tot în baza mediei obținute, la Colegiul Național Calistrat Hogaș.

Din cei 31 de candidați prezenți la ședința publică de repartizare a copiilor rromi, șapte au optat și au intrat la școli profesionale din județ. Inspectorul școlar Costică Alexe spune că, de regulă, acești copii se  mențin prin muncă la standardul ridicat al liceelor la care intră și că, dintre ei, sînt selectați și viitorii studenți, care intră la facultate, în baza aceleeași proceduri de ”discriminare pozitivă”.

”Anul acesta au absolvit cursurile liceelor din județul Neamț 10 elevi de etnie rromă, care au promovat și Bacalureatul. Dintre aceștia trei au solicitat recomandările obligatorii pe care trebuie să le primească de la Partida Rromilor, pentru a se putea înscrie la facultatea pe care doresc s-o urmeze. Noi, la nivelul Inspectoratului Școlar, ținem legătura cu Rectoratele și procedăm la fel ca și cu elevii care intră la liceu  pe locuri speciale”, a mai spus inspectorul școlar cu probleme de minorități.

Costică Alexe a mai adăugat și faptul că în județul Neamț mai există declarați copii aparținînd  și altor minorități conlocuitoare, precum rușii  lipoveni și grecii dar că, fiind într-un număr foarte mic, aceștia  au participat anul acesta la repartizarea computerizată și nu au beneficiat de locurile speciale destinate minorităților conlocuitoare. (Flora ORDEAN)