Dental Alliance

June 21, 2024

Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință ordinară, pe data de 9 noiembrie 2023, ora 15.00, cu următorul proiect al ordinii de zi

0
YRY Residence

Go Padel Roman

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință ordinară, pe data de 9 noiembrie 2023, ora 15.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț;

2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.191/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

6. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al unor unități administrativ-teritoriale;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare;

9. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.