January 16, 2022

Sfaturi privind utilizarea sobelor

❗înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
❗nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
❗în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;
❗depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m în cazul sobelor cu acumulare de căldură;
❗este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
❗în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
❗în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;
❗ este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
❗se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere  a lor;
❗nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal);
❗cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi  numai după ce se vor stinge resturile de jar;
❗se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.